جهت سفارش ابزار ها می توانید با شماره 08134243959 تماس بگیرید.

بوش بند پژو

38400 تومان


آچار سنسور اکسیژن

35000 تومانآچار تایم L90

54000 تومان


آچار درب باک

64000 تومان

پولی کش و جازن سر میل لنگ EF7

90000 تومان


آهنربا تلسکوپی SIMOND

12000 تومانبکس T55

8400 تومان


کمپرس سنج سیلندر

180000 تومان

ترکمتر جغجغه ای تایوانی

204000 تومان


پولی کش سرمیل لنگ EF7

60000 تومان


کاسه نمد جازن ته میل لنگ 405

42000 تومان

فشارسنج پمپ بنزین

81000 تومان


سوپاپ جمع کن تایوانی

174000 تومانخار در آور رودری (سری)

42000 تومان
آهنربا تلسکوپی جنیوس

23400 تومان

لامپ تست

25000 تومان


کاسه نمد جازن ته میل لنگ EF7

 60000 تومان