جهت سفارش کتاب می توانید با شماره 08132641210 تماس بگیرید.


رانا ایرانخودرو

سیامک گرشاسبیسیستم سوخت رسانی انژکتور

مناف اکبریسیستم تهویه مطبوع خودرو

محمد حسین طاهریسیستم انژکتوری و مبانی الکترونیک خودرو 

محمد حسین طاهری


برق سمند و سمند LX

محمد حسین طاهریمجموعه نقشه خودرو های انژکتوری جلد 2

موتورآزمای ثمینمجموعه نقشه خودرو های انژکتوری جلد 1

موتور آزمای ثمین


تندر 90 ایران

سیامک گرشاسبیپژو 206 ایران و رانا

سیامک گرشاسبیپژو 206 ایران

سیامک گرشاسبیتکنولوژی مکانیک خودرو

حسین رمضانیمکانیک کامل اتوموبیل

ایرج بانیعیب یابی الکترونیک 405 و آردی و سیستم انژکتوری پیکان - پارس و سمند

سیامک گرشاسبی


عیب یابی سیستم انژکتوری زانتیا و اجزای داخلی بوش MP7.3

بهروز آزاد پورعیب یابی سیستم انژکتوری ساژم

بهروز آزاد پور