شرکت نگار خودرو شمال

مدل OBD TOOLS

  • دانلود و تبدیل انواع ایسیوهای ساژم ، والئو ، زیمنس و بوش و   SSAT زیمنس بدون فلش CGE به صورت شناسائی اتوماتیک
  • تنظیم کیلومتر پیشرفته
  • تاریخچه تنظیم کیلومتر و همچنین تاریخچه دانلودها
  • خواندن کد سوئیچ از داخل ایسیو زیمنس و  SSAT و 206
  • تعریف کلید ایسیوهای زیمنس معمولی،زیمنس CIM وSSAT ، خانواده بوش ، خانواده 206 فرانسوی

 خودروهای تحت پوشش :                                                                                                                                  

  1. زیمنس معمولی (پارس،سمند،405،پراید،روا) تاریخ تولید تا سال 1391    
  2. زیمنس CIM (پارس،سمند،405، رانا،206 ایرانی،پراید،تیبا،ساینا) تاریخ تولید از سال 1391 به بعد    
  3. ایسیو SSAT (پارس،405،سمند، پراید )
  4. بوش 7.4.9 سمند و دنا موتور ملی ، بوش ME7.4.4 پژو 405 و پارس با موتور TU5 ، بوش  ME7.4.4 پژو 405 ، پارس ، سمند
  5. والئو J34 ، والئو J35 ، ساژم SE ، بوش 7.4.4 ، بوشپرتابل OBD TOOLS 


کاتالوگ محصول