عیب یاب موتور سیکلت های انژکتوری

با قابلیت 

 • تشخیص خطا و نمایش عیوب
 •  نمایـش کلیـه پارامتـرهای موتور
 •  امکان تسـت موتور در حـال حرکت
 •  نمایـش کـد شـناسـایی کامپیـوتر موتور
 •  امکان پاک کردن خطاهای موجود در حافظه موتور
 •  قابلیت عیب یابی سیستم انژکتوری موتور های خارجی
 •  دارای کد ضد سرقت جهت امنیت دستگاه
 •  قابلیـت پیکربنـدی دسـتی و اتوماتیـک BSI
 •  نمایش اطلاعات به دو زبان فارسی و انگلیـسی
 •  امکان ارتقاء سیستم جهت خودروهای جدید
 •  سهولت در فراگیری و کاربری