دستگاه مولتی تستر موتور آزمای ثمین
  • دسته سیم های مجزا جهت تست انواع سنسور و عملگر  
  • تست انواع سنسور (سنسور اکسیژن ، مپ ، دریچه گاز ، دما ، کیلومتر ، دور موتور، ABS و ...)
  • تست انواع عملگر (کویل ، انژکتور ، استپر ، شیربرقی کنیستر ،  دریچه گازبرقی  و   ...)    
  • عدم نیاز به داشتن سنسورهای یدکیشبیه سازی تمامی سنسورهای آنالوگ و دیجیتال جهت بررسی دسته سیم و ECU خودرو
  • بررسی عملکرد ECU و فعال سازی تمامی عملگرها با شبیه سازی سنسور دور موتور
  • تشخیص پایه سیگنال ، منفی و  ولتاژتغذیه از 1 تا 24 ولت
  • تست سیم کشی به همراه تست بازر اسیلوسکوپ تک کانال جهت مشاهده شکل موج سیگنال اندازه گیری اهم و ولت قطعات برقی خودرو


قیمت محصول : 

کاتالوگ محصول