تغییر آدرس صنعت نوین خودرو

از ابتدای اردیبهشت ماه سال 97 آدرس صنعت نوین خودرو به ابتدای خیابان اراک - روبروی پاسگاه راهنمایی و رانندگی انتقال یافته است .


تولید دستگاه I_FIX محصول شرکت نیک پردازش 

از دستگاه تست اتوماتیک سیم کشی خودرو توسط شرکت نیک پردازش در نمایشگاه اصفهان رونمایی گردید.