در حال نمایش یک نتیجه

دسته سیم کویل موتور ملی

تومان۵۰۵.۰۰۰

دسته سیم کویل موتور ملی

این دسته سیم ایرانی ست و از سیمهای مسی در آن بکار رفته، در حالیکه در نوع نامرغوب آن سیم آلومینیمی بکار رفته است.