در حال نمایش یک نتیجه

کمپرس سنج سیلندر

تومان۱.۳۹۰.۰۰۰

کمپرس سنج سیلندر 8 پارچه یورو 4 داناکو(دانا پلاس):

کمپرس سنج سیلندر جهت اندازه گیری هر سیلندر بطور مجزا بکار می رود. بوسیله ی این ابزار میتوان به کم یا زیاد بودن و یا نرمال بودن کمپرس یک سیلندر مشخص کرد و در نتیجه به ایراد آببندی نبودن سوپاپها، ضعیف بودن رینگها، رد کردن واشر سر سیلندر، کف تراشی سیلندر غیر استاندارد و یا عدم استفاده از واشر سرسیلندر مناسب را پی برد.