در حال نمایش یک نتیجه

آچار باک

تومان۳۷۰.۰۰۰

آچار باک

آین آچار برای باز کردن چند مدل مجموعه پمپ بنزین بکار می رود. در تصویر ضخامت ورق بکار رفته برای سه پایه ی آچار مذکور قابل مشاهده می باشد.