در حال نمایش یک نتیجه

کاسه نمد جازن سر میل لنگ موتور ملی

استفاده از این ابزار باعث می شود زمان جازدن، کاسه نمد سر میل لنگ موتور ملی آسیب نبیند.