در حال نمایش یک نتیجه

لامپ تست

لامپ تست قابلیت تشخیص ولتاژهای مثبت و منفی به ترتیب با روشن شدن نورهای قرمز و آبی در یک ال ای دی دو رنگ دارد. طول سیم از پروب تا گیره سوسماری 2/10 متر می باشد. از سیمهای نمره ی نیم و هفتاد و پنج صدم در تولید آن بکار رفته است. قبل از ارسال، تست نمایش ولتاژهای مثبت و منفی روی هر یک از لامپ تست ها انجام شده است.