در حال نمایش یک نتیجه

کابل دیاگ ویمکس

کابل دیاگ ویمکس از یک طرف به کانکتورهای تبدیلی دو پین و یا 16 پین وصل می شود تا به کانکتور عیب یاب خودرو وصل شود.