فیلتر سوزن انژکتور فلزی

تومان10.900

فیلتر سوزن انژکتور فلزی

با توجه به وجود جرم و آلودگی در بنزین مورد استفاده در خودروها طبیعی است که بگوئیم بهتر است فیلتر از جای خود خارج و یک عدد نو را جایگزین آن نمائیم.

استفاده از فیلتر جدید ممکن است موجب شود که اگر سوزن انژکتور کثیف شده و یا حتی کیپ شده است با تعویض فیلتر، سوزن مجددآ قابل استفاده شود.

زمانیکه به هر دلیل سوزن انژکتور را از روی خودرو باز می کنیم بهتر است تا فیلتر آنرا تعویض نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

موجود

توضیحات

فیلتر سوزن انژکتور فلزی

زمانی که سوزن انژکتور بعلت کثیفی به درستی پاشش نمی کند اقدام به تعویض فیلتر آن می کنیم.

 

 

به این محصول امتیاز دهید