کمپرس سنج موتور یورو چهار

تومان1.390.000

کمپرس سنج سیلندر 8 پارچه یورو 4 داناکو(دانا پلاس):

جهت اندازه گیری هر سیلندر بطور مجزا بکار می رود. بوسیله ی این ابزار میتوان به کم یا زیاد بودن و یا نرمال بودن کمپرس یک سیلندر پی برده و در نتیجه به ایراد آببندی نبودن سوپاپها، ضعیف بودن رینگها، رد کردن واشر سر سیلندر، کف تراشی سیلندر غیر استاندارد و یا عدم استفاده از واشر سرسیلندر مناسب رسید.

 

موجود

توضیحات

کمپرس سنج موتور یورو چهار داناکو پلاس

با این ابزار میتوان به مناسب بودن یا نبودن کمپرس یک سیلندر و در نتیجه عیوب موجود در سیلندر و سر سیلندر پی برد.

به این محصول امتیاز دهید