کابل اصلی ویمکس

تومان550.000

کابل اصلی ویمکس

کابل اصلی وی مکس از یکطرف به دیاگ و از طرف دیگر به کانکتورهای تبدیلی دو پین و یا 16 پین وصل می شود تا به کانکتور عیب یاب خودرو وصل شود.

موجود

توضیحات

کابل اصلی ویمکس

کابل اصلی وی مکس از یک طرف به دیاگ وی مکس متصل می شود

و کانکتور OBD یا کابل دو پین بر حسب نیاز به طرف دوم کابل وصل می گردد.

5/5 - (1 امتیاز)